Sümeg hírek

Ifjúsági pályázatok 2009.

Ifjúsági pályázatok 2009.
Veszprém Megyei Közgyűlés Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot ír ki.
A pályázat célja:
Veszprém megyében a gyermekek és ifjúsági csoportok által és számára szervezett olyan
programok megvalósításának anyagi támogatása, amelyek a hasznos szabadidő eltöltést, a
lakóhelyhez való kötődést, a meglévő, vagy új nemzetközi kapcsolatok ápolását, vagy kialakulását, a hátrányos helyzetű és sérült fiatalok számára szervezett rendezvényeket, eseményeket segítik elő.

Pályázók köre:
Pályázhat valamennyi Veszprém megyei székhelyű önkormányzat - Veszprém Megyei Jogú Város
kivételével -, intézmény, civil szervezet.
A rendelkezésre álló összeg 8 millió Ft.
Egy pályázó csak 1 pályázatot nyújthat be.

A pályázat témaköre:
AZ IFJÚSÁG, GYERMEKEK, FIATALOK ÉRDEKÉBEN SZERVEZETT KOMPLEX PROGRAM

Időszak: 2009. május 10.- december 15.

Ez tartalmazhatja:
• Az egészséges életmód hirdetése, mozgás gazdag életmód népszerűsítése,
Iskolák, egyesületek diákság számára szervezett felvilágosító, figyelemfelhívó eseményeink
szervezése, a káros szenvedélyek hatásainak bemutatása
• Nemzetközi ifjúsági cserék, szervezése
Segítjük a települések már meglévő kapcsolatainak ápolását, új kapcsolatok létrejöttét, és a
nyelvtanulást.
• Szünidő akció szervezése
A gyermek és ifjúsági korosztály számára helyben a nyári és téli szünidőben rendszeres
kulturális és sport programok szervezését támogatjuk.
• Táborozások, álló és vándortáborokban résztvevők támogatása
Belföldön megvalósuló gyermek- és ifjúsági táborok és működő programsorozatok
lebonyolításának támogatása, amelyek foglalkozásaikkal biztosítják a szabadidő hasznos
eltöltését, hozzájárulnak az ifjúsági közélet élénkítéséhez, a gyermek és ifjúsági
kezdeményezések, közösségek erősítéséhez.
Nem adható pályázati támogatás a pontatlan vagy hiányosan kitöltött, illetve határidőn túl
benyújtott pályázatok.

Nem támogatjuk azokat a pályázatokat, amelyeket a Megyei Önkormányzat más forrásokból
támogat (nemzeti etnikai kisebbségek, sport és kulturális programok).
A pályázatot a „Pályázati Adatlapon" kell benyújtani, melyhez mellékelni kell az alábbiakat:
• Az ifjúság érdekében végzett munka leírását (maximum 1 oldal) és a tervezett
programot(okat). Kérjük megjelölni a hátrányos helyzetű és támogatásban részesülő fiatalok
számára szervezett programokat, és az érintettek számát;
• A támogatott szerv képviselője által hitelesített egy hónapnál nem régebbi
bankszámlaszámot tartalmazó számlakivonatot;
• Nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. tv. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy
hiányáról;
• Közzétételi kérelmet (amennyiben érintettség áll fenn).

Pályázat közzététele:
A pályázat kiírását szükséges közzétenni a Napló című megyei napilapban, valamint a Veszprém
Megyei Önkormányzat honlapján (www.veszpremmegye.hu).

A támogatás formája:
Vissza nem térítendű támogatás, utólagos finanszírozással.
Pályázat benyújtása a következő címre történik:
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki Kabinet
Göndör József ifjúsági és sportmenedzser
8200 Veszprém, Megyeház tér l.
Adatlap a fenti címen igényelhető vagy letölthető a www.veszprémmegye.hu honlapról.
A pályázattal kapcsolatban érdekl dni a 88/545-038-as vagy a 88/545-034-es telefonszámon lehet.

Beküldési határidő: 2009. május 11.
Döntés várható ideje: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási Ifjúsági és
Sportbizottsága májusi ülésén.

A Veszprém Megyei Önkormányzat támogatási szerződést köt az elnyert összeg felhasználására.
A Bizottság a helyszíni ellenőrzés lehetőségét fenntartja.

Sümeg Online


Szólj hozzá a Sümeg fórumon!